Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Πατρών
upatras eclass 
Open eClass 3.6.3»
(UPnet) Τμήμα Δικτύων
  • 352
  •   -  Ανοικτά μαθήματα352
  •   -  Απαιτούν εγγραφή0
  •   -  Κλειστά μαθήματα0
  • 3
  •   -  Εκπαιδευτές2
  •   -  Εκπαιδευόμενοι1
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης0